Specialister på affärssystem och systemutveckling

tjänster Unit4 produkter

TagsIT arbetar i nära samarbete med kunden för att på bästa sätt förstå de behov som finns. Våra medarbetare kan bistå med expertis hela vägen från planering till genomförande och hjälper våra kunder maximera potentialen av sina system för effektivare processer. TagsIT erbjuder ett arbetssätt som möjliggör att vi kan leva upp till kundens förväntningar i alla lägen. Genom att vi satsar på kvalitét och arbetar efter kundnöjdhet i alla våra leveranser blir vi den naturliga samarbetspartnern hos våra kunder.
Unit4 ERP & Property Management

Våra konsulter och projektledare arbetar med affärssystemet Unit4 ERP och UPM, utvecklingsprojekt samt rådgivning. Med hjälp av vår mångåriga erfarenhet ser vi till att våra kunder lyckas med införande av deras IT-satsningar som kommer till nytta för verksamheten

UNIT4 MAP

Våra konsulter med mångårig erfarenhet av kalkylering effektiviserar våra kunders processer för kostnadskalkylering, planering, inköp och ekonomisk styrning med hjälp av verktyget MAP.

Systemförvaltning

Våra konsulter inom Unit4 ERP (Agresso), MAP och Property Management (Fastnet) fungerar som förstärkning till våra kunders egna organisation och där vi arbetar tillsammans med att använda systemens fulla potential för effektivare processer.

Tjänster inom Systemutveckling

TagsIT tillhandahåller specialistkompetens inom ett flertal systemutvecklingsområden. Vi är ett entreprenörsdrivet och prestigelöst företag som värdesätter hög kvalitet och att sätta kunden i fokus. Vi tror på individuell frihet där alla medarbetare är med och bidrar till vår gemensamma vision om att utmana konventionerna.
Frontend

Backend

Mobile

Games

Om oss

TagsIT

TagsIT grundades 2015 med verksamhet i norden, vi arbetar ständigt med att utbilda och vidareutveckla oss för att ligga i teknikens framkant inom våra verksamhetsområden. Alla medarbetare är högt kompetensmässiga inom sitt respektive område. Vi jobbar aktivt för att vara den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare inom IT-konsultmarknaden och arbetar tillsammans med målet att ta oss dit. Hos oss är det ett öppet klimat med nära till beslut där vi alla tillsammans tar ett stort ansvar där kärnvärden som engagemang, kundnärhet, ödmjukhet och resultat leder oss mot våra mål. Namnet TagsIT beskriver ett löfte till våra kunder, nämligen Tactical Applications Great Solutions.

Karriär

Vi söker ständigt efter nya intressanta medarbetare att förstärka vårt team med, kontakta oss idag för mer info.
APPLIKATIONSKONSULT UNIT4 ERP

KONSULT UNIT4 MAP

Systemutvecklare

Business intelligence developer