Lösningar & Samarbeten

Skräddarsydda IT-lösningar

TagsIT, i samarbete med ledande aktörer, har samlat en svit av innovativa lösningar för att förstärka och effektivisera era affärsprocesser. Våra tjänster, som Valutakurskontroll, Kreditkontroll och SEMINE AI, automatiserar och förenklar viktiga finansiella och administrativa funktioner. Vårt mål är att utveckla och integrera intelligenta system som ger våra kunder konkreta, mätbara och verklighetsanpassade fördelar.

Välj mellan lösningar eller samarbeten
Unit4 erp

Kreditkontroll

Kreditkontrollen hos TagsIT, utvecklad i samarbete med Creditsafe och Inyett, erbjuder en effektiv och säker funktion för leverantörsregistrering. Denna tjänst gör det möjligt att snabbt lägga upp nya leverantörer samtidigt som du får högkvalitativ information om deras status och kreditvärdighet. Med funktionen kan du slå på bevakning för löpande uppdateringar i ditt leverantörsregister och massuppdatera uppgifter för att säkerställa att du handlar från pålitliga leverantörer. Funktionen förenklar även övervakningen av antalet anställda hos leverantörerna och inkluderar en rapport som underlättar rapportering till Bolagsverket.

Unit4 erp

Valutakurskontroll

Valutakurskontrollen från TagsIT gör det enkelt och kostnadseffektivt att integrera dagsaktuella valutakurser via Riksbankens öppna API. Anpassa uppdateringsfrekvensen efter behov, vare sig det är dagligen, månadsvis eller årligen. Systemet är flexibelt för att hantera olika basvalutor i olika klientkonton, med skräddarsydda lösningar för varje unikt behov. Denna funktion garanterar att du alltid har tillgång till korrekta och uppdaterade valutakurser, vilket är avgörande för att hantera transaktioner över valutagränser effektivt.

Unit4 erp

SEMINE AI

SEMINE AI-plattformen är en självlärande lösning som erbjuder en rad funktioner för automatiserad redovisning. Den hanterar automatisk datafångst, bokföring och matchning av leverantörsfakturor. Med varje bearbetad faktura eller redovisningspost blir systemet allt mer skickligt, vilket ökar effektiviteten i fakturabehandlingen. SEMINE-plattformens förmåga att lära från bearbetade data innebär en kontinuerlig förbättring och anpassning, vilket bidrar till en smidigare redovisningsprocess.

Rillion

Rillion Prime är en mångsidig lösning för elektronisk fakturahantering som strömlinjeformar er ekonomiprocess. Med förmågan att automatisera scanning och tolkning av leverantörsfakturor, kombinerar systemet detta med hantering av rekvisitioner och fakturamatchning. Dess intuitiva gränssnitt underlättar digital attestering. Rillion Prime bidrar även med värdefulla data och insikter för att ytterligare optimera processerna kring leverantörsfakturor, vilket effektiviserar och förenklar hanteringen.

rillion logotyp

Insikt

Insikt är en optimal lösning för projektuppföljning och ekonomisk styrning inom bygg-, entreprenad- och fastighetsförvaltnings-branschen. Den erbjuder fullständig kontroll över produktions- och omkostnadsprojekt, förenklar successiv vinstavräkning och ger värdefulla likviditetsprognoser. Insikt stödjer även partneringprojekt och förbättrar effektiviteten i dina finansiella processer. Med Insikt kan du effektivisera verksamheten, minimera risker och öka lönsamheten i dina stora projekt.

Creditsafe

Kreditupplysningar på 430 miljoner företag i över 200 länder. Prova världens mest använda kreditupplysningsföretag. Sök efter valfritt företag för att få en gratis kreditupplysning.

Inyett

Betalningar från trygga händer till rätta händer. Vi finns till för dig som vill veta att betalningar blir rätt och att de företag ni gör affärer med är ok. Vi tar fram beslutsunderlag som gör att du kan känna dig trygg innan du betalar eller väljer en ny leverantör.

SEMINE

SEMINE realiserar ekonomiavdelningens hela potenial AI-baserad programvara som automatiserar inkommande fakturor, sänker kostnaderna, stärker datakvaliteten och främjar smartare val

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank tillhandahåller ett API (Application Programming Interface) som gör det möjligt att automatiserat hämta uppgifter om räntor och valutakurser.

Rillion

Rillion Prime är en mångsidig lösning för elektronisk fakturahantering som strömlinjeformar er ekonomiprocess. Med förmågan att automatisera scanning och tolkning av leverantörsfakturor, kombinerar systemet detta med hantering av rekvisitioner och fakturamatchning. Dess intuitiva gränssnitt underlättar digital attestering. Rillion Prime bidrar även med värdefulla data och insikter för att ytterligare optimera processerna kring leverantörsfakturor, vilket effektiviserar och förenklar hanteringen.

rillion logotyp

Insikt

Insikt är en optimal lösning för projektuppföljning och ekonomisk styrning inom bygg-, entreprenad- och fastighetsförvaltningsbranschen. Den erbjuder fullständig kontroll över produktions- och omkostnadsprojekt, förenklar successiv vinstavräkning och ger värdefulla likviditetsprognoser. Insikt stödjer även partneringprojekt och förbättrar effektiviteten i dina finansiella processer. Med Insikt kan du effektivisera verksamheten, minimera risker och öka lönsamheten i dina stora projekt.

Flex

Flex HRM är en omfattande personalhanteringslösning som effektiviserar hela personalprocessen. Från tidrapportering och hantering av reseräkningar till framställning av detaljerade lönespecifikationer, täcker Flex HRM alla aspekter av personaladministration. Detta integrerade system förenklar arbetsflöden och underlättar för både personalavdelningen och de anställda, vilket bidrar till en smidigare och mer effektiv personalhantering.