Om oss

Miljö & Hållbarhet

TagsIT tar ansvar för miljön

På TagsIT är vi helhjärtat engagerade i att integrera miljöansvar i vår verksamhet. Vi ser det som vår uppgift att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt miljöarbete, och strävar efter att vara ett föredöme inom hållbar utveckling. Detta innefattar att vi ständigt arbetar för att minska vår miljöpåverkan genom att effektivisera användningen av energi och naturresurser, samt att vi noggrant följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter. Genom detta arbete hoppas vi bidra till en mer hållbar framtid, där vi möter dagens behov utan att äventyra möjligheterna för framtida generationer.

Våra miljömål

01

Miljöarbete

TagsIT integrerar miljöarbete i våra dagliga rutiner, och vi strävar efter att höja medvetenheten om miljöfrågor inom företaget. Vår ambition är att vara ett föredöme för hållbar utveckling, inte bara i vår egen verksamhet, men även i de projekt vi utför tillsammans med våra kunder.

02

Miljökrav

Vid inköp av material, varor och tjänster sätter TagsIT höga miljökrav för att främja en hållbar leveranskedja. Vi arbetar aktivt med att säkerställa att våra leverantörer och intressenter uppfyller dessa krav, och på så sätt bidra till en mer hållbar och ansvarsfull affärspraxis.

03

Miljöpåverkan

På TagsIT fokuserar vi på att minimera vår miljö- och klimatpåverkan genom att göra medvetna val och effektivisera användningen av resurser. Vårt mål är att skapa en balans mellan vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt försvarbart i vår verksamhet.

Läs mer

Miljöaspekter

På TagsIT tar vi miljöpåverkan på största allvar. Vi har bildat en dedikerad arbetsgrupp bestående av specialister inom olika relevanta områden, inklusive vår VD, för att identifiera och värdera våra mest betydande miljöaspekter. Genom samarbete och engagerade workshops har vi noggrant analyserat och diskuterat dessa aspekter.

Betydande miljöaspekter identifierade av TagsIT inkluderar:
– Transporter
– Energianvändning
– Inköp och användning av material och varor

För att uppnå våra miljömål, har vi utvecklat specifika strategier:
– Alla tjänstebilar ska vara eldrivna.
– Vi uppmuntrar till distansarbete och resfria möten för att minska resande.
– Vi arbetar kontinuerligt för att minska energiförbrukningen och förbättra energieffektiviteten på våra kontor.
– Vårt fokus ligger på medvetna och miljövänliga inköp.

Hållbar arbetsmiljö

TagsIT fokuserar på att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, på alla våra arbetsplatser i Sverige. Vi ser en bra arbetsmiljö som grundläggande för kvalitet och effektivitet. Vårt engagemang innebär att vi ständigt strävar efter att vara en trygg arbetsgivare där arbetsmiljöfrågor alltid står i centrum.

Vi vill erbjuda en kreativ och stimulerande arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till utveckling och variation i sitt arbete. Detta uppnås genom att ge medarbetarna inflytande över både sitt arbete och företagets inriktning, samt genom att aktivt arbeta för en god trivsel och gemenskap.

Vårt arbetsmiljöarbete sträcker sig över hela verksamheten och tar hänsyn till medarbetarnas totala arbetssituation, inkluderande både fysiska, psykiska och sociala aspekter. En trivsam arbetsmiljö för oss är en plats där varje medarbetare trivs och har möjlighet att utvecklas.

För att stödja detta, har vi en öppen och ärlig kommunikationskultur och ger alla medarbetare möjlighet att påverka sin arbetssituation. Vi ser även kompetensutveckling som en central del av vår arbetsmiljöstrategi, vilket säkerställer att våra medarbetare kan möta kundernas behov effektivt.

Vi strävar också efter att balansera arbetsuppgifter så att ingen utsätts för onödig stress. En bra arbetsmiljö är avgörande för vår produktivitet, konkurrenskraft och förmåga att attrahera ny talang.

Våra ledare har en viktig roll i att stödja medarbetarna och vi prioriterar att utbilda och utveckla ledarna för att bättre möta individuella behov.

TagsIT:s ledning engagerar sig i ett systematiskt arbetsmiljöarbete och följer gällande arbetsmiljölagstiftning. Vi tar vårt ansvar för alla medarbetare, inklusive uthyrd personal, för att trygga en god och säker arbetsmiljö överallt där vi verkar.