Om TagsIT

TagsIT i siffror

Grundades

2015

Anställda

45

Omsättning

70 msek

TagsIT på djupet

På TagsIT lägger vi stor vikt vid att arbeta nära våra kunder, med målet att fullständigt förstå och tillgodose deras specifika behov. Vårt team, expert inom sina områden, leder våra kunder genom hela processen – från planering till genomförande – för att effektivisera deras system och processer. Vi anpassar oss för att möta kundens förväntningar genom kvalitetsfokus och kundnöjdhet, vilket gör oss till en betrodd och uppskattad samarbetspartner.

TagsIT, som grundades 2015, har växt snabbt och siktar på fortsatt tillväxt tillsammans med våra kunder och medarbetare. Vi är stolta över vår företagskultur som kombinerar ödmjukhet med expertkunskap, och vi strävar ständigt efter att vara ledande inom våra nischer.

Med en verksamhet i Norden och en ständig strävan efter att vara i teknikens framkant, ser TagsIT till att våra medarbetare är högt kompetenta inom sina områden. Vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen i IT-konsultbranschen och har ett öppet klimat där beslut tas gemensamt. Våra kärnvärden – kompetens, kundfokus, engagemang och hållbarhet – leder oss mot våra och våra kunders mål. TagsIT, som står för ’Tactical Applications Great Solutions’, symboliserar vårt löfte till våra kunder.

Några av våra kunder