2020-11-10

Om oss

Om oss

TagsIT arbetar i nära samarbete med kunden för att på bästa sätt förstå de behov som finns. Våra medarbetare kan bistå med expertis hela vägen från planering till genomförande och hjälper våra kunder maximera potentialen av sina system för effektivare processer. TagsIT erbjuder ett arbetssätt som möjliggör att vi kan leva upp till kundens förväntningar i alla lägen. Genom att vi satsar på kvalitét och arbetar efter kundnöjdhet i alla våra leveranser blir vi den naturliga samarbetspartnern hos våra kunder.

"TagsIT står för det löfte vi ger till våra kunder, nämligen: Tactical Applications Great Solutions"

Namnet TagsIT beskriver ett löfte till våra kunder

Namnet TagsIT ligger i linje med det moderna samhälle vi befinner oss i idag. Vi expanderar snabbt och planen är att fortsätta växa tillsammans med våra kunder och medarbetare. Vår bolagskultur formas av tävlingsinstinkten att bli bäst inom våra nischer. Gemensamt skapar vi en vinnarkultur där alla är lika viktiga för bolagets framtid, där vi tillsammans bygger en teamkänsla och lyfter fram det som är bra.

Namnet TagsIT har vi utgått från ett i branschen välkänt begrepp. I informationssystem är detta ett nyckelord eller term som tilldelas en bit av information. Denna typ av metadata hjälper till att beskriva ett objekt och låter det hittas igen genom att bläddra eller söka. Etiketter väljs vanligtvis informellt och personligen av objektets skapare eller dess tittare, beroende på systemet, även om de också kan väljas från ett kontrollerat ordförråd. 

Specialister på affärssystem och systemutveckling

Är du intresserad av att veta mer om oss och hur vi på TagsIT kan hjälpa er verksamhet?

Följ oss på våra Sociala kanaler!