2020-11-17

Unit4 ERP

Unit4 ERP och TagsIT

Genom Unit4:s- ERP lösning automatiseras enkla arbetsuppgifter vilket ger era medarbetare tid att fokusera på det som är viktigt och skapa värde för ert företag.

På TagsIT har vi som uppgift att stötta våra kunder med de olika processer som Unit4 ERP levererar. Vilket främst är ekonomihantering, projekthantering, inköpshantering och operativ rapportering.

Unit4 premier partner

"TagsIT är en av Sveriges ledande Unit4- partners
och vi guidar dig till rätt lösningar för att nå verktygens fulla potential och effektivisera er verksamhet"

Vad erbjuder Unit4 ERP?

Operativ rapportering

Smidig, tillförlitlig rapportering specifikt format för era operativa och finansiella informations- och planeringsbehov.

Inköpshantering

En centraliserad lösning för inköp där du får tydliga analyser av kostnader som hjälper dig förhandla bättre villkor och prissättning.

Unit4 ERP system logo

Ekonomihantering

Utnyttja synligheten i realtid och ha kontroll när som helst och var som helst i hela bokföringsprocessen.

Projekthantering

Nå intäkts- och marginalmål med full synlighet och kontroll över projektplan, scheman, resurser och budget.

E- handel Unit4

Inköpshantering

Inköpsmodulen innehåller funktioner för hantering av alla aspekter relaterade till inköp i ditt företag, så som rekvisitioner, inköpsorder, internorder, varumottag och fakturamatchning.

Modulen ger ett effektivt stöd för inköpsprocessen där du har full kontroll på vilka artiklar som ska finnas tillgängliga för dina användare. Artiklarna kan både vara baserade på avtal och prislistor från dina leverantörer samt mer generella. Vid användning av e-handel finns även möjlighet att ansluta direkt till leverantörerna webshop via punchout. Flexibla attestflöden möjliggör att skräddarsy kontroll av beställningarna innan de skickas iväg.

Förutbestämda regler och kontroller för fakturamatchning både mot beställning och varumottagning möjliggör en minimal manuell hantering av fakturorna samtidigt som kontroll över kostnaderna bibehålls. Uppföljning i realtid både på transaktionsnivå som aggregerad nivå ger en ökad möjlighet att utvärdera leverantörer och ger underlag till framtida avtalsförhandlingar.

Inköp unit4 ERP

Tack vare vår mångåriga erfarenhet ser vi till att våra kunder lyckas med införande av deras IT-satsningar som kommer till nytta för hela verksamheten!

Är du intresserad av att veta mer om Unit4 ERP och hur vi på TagsIT kan hjälpa er verksamhet?

Följ oss på våra Sociala kanaler!

Spana in våra andra tjänster: