2020-11-17

Unit4 MAP

byggarbetare MAP

TagsIT

Unit4 MAP

För lönsammare projekt

Vad är Unit4 MAP?

Unit4 MAP syftar till att förbättra lönsamheten genom att underlätta rätt beslut från ett projekts initialskede till projektets slut. Genom olika rutiner erhålls också snabba informationsvägar för erfarenhets- och kunskapsåterföring. 

MAP består av olika moduler för kalkyl, kostnadsstyrning, tidsplanering och inköp. Alla moduler arbetar med samma projektdatabas, vilken till en början skapas med hjälp av kalkylmodulen. Denna förädlas sedan med hjälp av de övriga modulerna. 

Vi på TagsIT är officiell försäljnings- och implementerings partner till Unit4 som utvecklar verktyget MAP. Våra konsulttjänster inom MAP bygger på en gedigen verksamhets- och branschkunskap som utvecklats i nära relation med våra kunder.

Vi erbjuder alltifrån implementering, uppgraderingar, utveckla mallar till förvaltning och utökad support av MAP. Behöver ni hjälp eller vill veta mer om MAP? Kontakta oss på map@tagsit.se  

Tidsplanering

MAP Tidsplanering använder MAP kalkylen som planeringsunderlag och är ett verktyg för att schemalägga aktiviteterna i kalkylen och optimera resursanvändningen.

Inköp

MAP Inköp använder MAP kalkyl som underlag och är ett verktyg för att planera hur inköpen och leveranserna ska gå till.

unit4 map karta

Kostnadsstyrning

MAP Kostnadsstyrning arbetar mot samma databas som MAP Kalkyl. När en produktionskalkyl arbetats fram från grundkalkylen, sparar du produktionskalkylen som ursprunglig budget.

Kalkyl

MAP Kalkyl är verktyget som hanterar kalkylbehoven för projektorienterad verksamhet. Detta är grunden för de övriga applikationerna.

"MAP är ett marknadsledande helhetskoncept för anbudshantering och byggprojektstyrning. Lösningen används för kostnadskalkylering, planering, inköp och ekonomisk styrning"

Är du intresserad av att veta mer om Unit4 MAP och hur vi på TagsIT kan hjälpa er verksamhet?

Följ oss på våra Sociala kanaler!

Spana in våra andra tjänster!