2020-11-17

Unit4 MAP

byggarbetare MAP

TagsIT

Unit4 MAP

För lönsammare projekt

Vad är Unit4 MAP?

Unit4 MAP syftar till att förbättra lönsamheten genom att underlätta rätt beslut från ett projekts initialskede till projektets slut. Genom olika rutiner erhålls också snabba informationsvägar för erfarenhets- och kunskapsåterföring. 

MAP består av olika moduler för kalkyl, kostnadsstyrning, tidsplanering och inköp. Alla moduler arbetar med samma projektdatabas, vilken till en början skapas med hjälp av kalkylmodulen. Denna förädlas sedan med hjälp av de övriga modulerna. 

Våra konsulttjänster inom MAP bygger på en gedigen verksamhets- och branschkunskap som utvecklats i nära relation med våra kunder.

Vi erbjuder alltifrån implementering, uppgraderingar, utveckla mallar till förvaltning och utökad support av MAP. Behöver ni hjälp eller vill veta mer om MAP? Kontakta oss på map@tagsit.se  

Tidsplanering

MAP Tidsplanering använder MAP kalkylen som planeringsunderlag och är ett verktyg för att schemalägga aktiviteterna i kalkylen och optimera resursanvändningen.

Inköp

MAP Inköp använder MAP kalkyl som underlag och är ett verktyg för att planera hur inköpen och leveranserna ska gå till.

unit4 map karta

Kostnadsstyrning

MAP Kostnadsstyrning arbetar mot samma databas som MAP Kalkyl. När en produktionskalkyl arbetats fram från grundkalkylen, sparar du produktionskalkylen som ursprunglig budget.

Kalkyl

MAP Kalkyl är verktyget som hanterar kalkylbehoven för projektorienterad verksamhet. Detta är grunden för de övriga applikationerna.

Map Kalkyl

Grundpelaren för alla MAP moduler

Med MAP Kalkyl kan man estimera kostnader för hela projekt samt se nyckeltal och utskrifter för bland annat anbud. Med hjälp av kalkylen är det enkelt att dela upp nettokostnader från omkostnader och får ut automatiska á- prislistor, och med hjälp från register kan man se till att företaget följer aktuella priser.

Som grundpelare till resterande moduler så leder en bra kalkyl vägen till en hållbar kostnadsstyrning under projektets tid med automatiska kopplingar mot ekonomisystem, planerade inköp och väl upplagda tidsplaner. Med hela systemet får man full kontroll på kostnader och intäkter och minskar risker under projektets tid med systemets inbyggda kontroller.

MAP är behörighetsstyrt där man på ett enkelt sätt sätter behörighet om vilka projekt varje kalkylare har men också möjlighet att ha överblick över företagets alla aktiva projekt eller när man arbetar i team.

MAP Kalkyl är flexibel för att möta verksamhetens krav och skapa en företagsunik miljö för användare. Med modifierbara strukturer kan man få det exakta utseendet som efterfrågas av verksamhetens kunder eller den egna organisation!

Är ni intresserade av att veta mer om MAP Kalkyl och eller andra moduler inom MAP kontakta oss på map@tagsit.se.

kalkyl MAP unit4
"MAP är ett marknadsledande helhetskoncept för anbudshantering och byggprojektstyrning. Lösningen används för kostnadskalkylering, planering, inköp och ekonomisk styrning"

Är du intresserad av att veta mer om Unit4 MAP och hur vi på TagsIT kan hjälpa er verksamhet?

Följ oss på våra Sociala kanaler!

Spana in våra andra tjänster!