övriga system

Unit4 MAP - För
lönsammare projekt

Vad är Unit4 MAP?

Unit4 MAP är utformat för att förstärka lönsamheten genom att stödja beslutsfattande från start till slut av projekt. Detta system erbjuder snabb tillgång till värdefull erfarenhet och kunskap, vilket underlättar kunskapsöverföring.

Som ett ledande helhetskoncept för anbudshantering och byggprojektstyrning, innehåller Unit4 MAP moduler för kostnadskalkylering, planering, inköp och ekonomisk styrning.

TagsIT stödjer er med allt från implementering och uppgraderingar till utveckling av anpassade mallar, förvaltning och omfattande support för Unit4 MAP.

Områden inom Unit4 MAP

Unit4 MAP Kalkyl är ett dynamiskt verktyg för projektbaserade organisationer och fungerar som en grundsten för ytterligare applikationer inom systemet. Detta instrument möjliggör en noggrann uppskattning av projektets totala kostnader, erbjuder värdefulla nyckeltal och skräddarsydda anbudsutskrifter. Det simplifierar processen att skilja direkta kostnader från indirekta, genererar automatiskt á-prislistor och säkerställer uppdaterade prisuppgifter. Som hjärtat i systemet styr det ekonomisk planering, med automatiska länkar till ekonomisystem och inköpsplanering. Flexibiliteten i Unit4 MAP Kalkyl tillåter anpassning efter specifika affärsmål och erbjuder en unik miljö för varje användare.

Unit4 MAP Tidsplanering är en integrerad del av Unit4 MAP Kalkyl och spelar en central roll i att schemalägga och optimera projektaktiviteter. Detta verktyg erbjuder en detaljerad överblick över hur och när olika resurser, såsom material och personal, behöver fördelas över tid. Till exempel kan du se hur många kvadratmeter av en viss resurs som behövs veckovis, eller när specifika mängder av material krävs. Tidsplanen möjliggör också specifik planering för enskilda resurser, vilket ger en tydlig bild av hur underentreprenörers eller egna aktiviteter fördelas över projektets livscykel.

Unit 4 MAP Inköp, integrerat med Unit4 MAP Kalkyl, är ett effektivt verktyg för att strategiskt hantera inköps- och leveransprocesser. Det ger en detaljerad plan för inköp baserat på kalkylerade behov och scheman. Detta inkluderar förberedelse av inköp, från att skicka ut förfrågningsunderlag med anbudstid till hantering av anbudsinlämningar. Vidare hanterar systemet förhandlingar och beställningar samt ser till att avrop och leveranser sker enligt plan. Genom att använda Unit4 MAP Inköp kan företag säkerställa en effektiv och koordinerad inköpsprocess, vilket leder till smidigare projektgenomförande och kostnadseffektivitet.

Unit4 MAP Kostnadsstyrning är tätt integrerad med Unit4 MAP Kalkyl och utgör en viktig del i projektets finansiella styrning. När en produktionskalkyl har utvecklats från grundkalkylen används den som den ursprungliga budgeten för projektet. Denna budget jämförs sedan kontinuerligt med faktiska kostnader och justeringar som ändringsarbeten och tillägg. Genom att registrera följesedlar, fakturor och importera bokförda värden från ett ERP-system, ger Unit4 MAP Kostnadsstyrning en fullständig och uppdaterad överblick av projektets ekonomiska status, vilket möjliggör noggrann och effektiv uppföljning.

Några av våra kunder

Kontakta oss så hjälper vi dig

porträttfoto man
Sami Aaraj

VD Väst & Marknadsansvarig

porträttfoto man
Johan Sahlström

Försäljningschef

Maila till oss