Affärssystem

Unit4 ERP

ERP-system för bättre upplevelse, vi hjälper er från idé till verklighet

Några av våra tjänster inom Unit4 ERP

På TagsIT förstår vi att nyckeln till framgång i ett projekt ligger i detaljerna. Våra konsulter är inte bara erfarna, de har också bevisad expertis i att leda och hantera komplexa implementeringsprojekt. Vi utarbetar en klar plan, följer en noggrann tidsram och övervakar kontinuerligt processen för att säkerställa en smidig och effektiv implementering. Vårt primära fokus ligger på att skräddarsy systemlösningen för att möta era unika affärsbehov och mål. Med TagsIT som er partner kan ni förvänta er en implementering som inte bara levereras i tid och inom budget, utan även minimerar avbrott i er verksamhet. Välj oss för en tillförlitlig och framgångsrik väg till systemimplementering.

På TagsIT har vi gedigen erfarenhet av att vägleda våra kunder genom övergången från lokala installationer till molnbaserade lösningar. När ni väljer oss som er partner får ni tillgång till vår omfattande expertis, vilket garanterar en smidig och säker övergångsprocess. Vi är engagerade i att se till att era systemintegrationer och anpassningar överförs sömlöst till molnplattformen. Vårt team av kompetenta projektledare är redo att leda er genom varje steg av projektet, från start till mål, och säkerställer därmed en effektiv och vägledande övergång till molnet med Unit4 ERP. Vi kan hjälpa er genom processen från start till mål, förbereda er med att se över eventuella anpassningar (ACT, AG16), förbereda er för övergång till webbaserat gränssnitt, och uppdatera er till senaste releasen av Unit4 ERP. Vilket innebär en smidigare och förankrad övergång från On-premise till Cloud.

På TagsIT är våra applikationskonsulter specialister på Unit4 ERP och flera branscher, vilket gör dem till en ovärderlig resurs för din verksamhet. Våra konsulter engagerar sig djupt i din organisations behov, fungerar som huskonsulter och integreras som en del av ditt team. Deras ansvarsområden inkluderar att skräddarsy och implementera våra lösningar för att uppfylla era specifika krav. De erbjuder stöd och rådgivning, konfigurerar system, och tillhandahåller utbildning, allt med en personlig touch. Med sin breda expertis inom olika moduler av Unit4 ERP, säkerställer våra konsulter en effektiv och anpassad användning av systemet för att optimalt stödja och främja era affärsmål.

På TagsIT finns en djupgående teknisk expertis inom Unit4 ERP som sträcker sig över många områden. Vi erbjuder stöd från början till slut – allt från nyinstallationer och lokalanpassning av Unit4 ERP till kontinuerlig teknisk support för att säkerställa optimala systeminställningar och kompatibilitet med de senaste teknikkraven. Vi förstår vikten av prestanda och tar oss an utmaningar att förbättra systemets effektivitet. Genom att granska och optimera inloggningsrutiner och implementera säkerhetsåtgärder som federerad inloggning, höjer vi säkerhetsnivån. Dessutom bidrar vår övervakning av serverköer och detaljerade rapportering till att snabbt identifiera och åtgärda potentiella problem. Vi arbetar nära er för att anpassa våra tjänster och säkerställa att de uppfyller de specifika behov och krav som är mest relevanta för er verksamhet.

När det gäller prestanda, är det viktigt att undersöka områden där förbättringar kan göras. Vi kan granska er inloggningsrutin och implementera en federerad inloggning för ökad säkerhet. Dessutom kan övervakning av serverköer och noggranna rapporter vara värdefulla för att upptäcka och åtgärda problem i tid. Tillsammans med er kan vi anpassa våra tjänster för att täcka de specifika områden som är mest relevanta och viktiga för er verksamhet.

På TagsIT förstår vi att standardlösningar ibland inte möter alla unika behov. Vårt team av utvecklare är experter på att skapa kundanpassade lösningar inom Unit4 ERP som exakt möter era specifika krav. Oavsett om det handlar om att finjustera rutiner för att automatisera processer, utveckla integrationer för att effektivisera ert arbete, eller göra systemanpassningar för att förbereda för cloudmigrering, är våra utvecklare redo att hjälpa till. Vi ser även över befintliga anpassningar för att säkerställa deras kompatibilitet med framtida versioner av Unit4 ERP. Om en anpassning inte längre behövs, kan vi hjälpa er att återgå till standardinställningarna. Vår erfarenhet sträcker sig över både on-premise-lösningar och cloud-baserade (SaaS) tjänster, vilket innebär att vi kan erbjuda omfattande och flexibel support oavsett driftsmiljö.

På TagsIT förstår vi att affärsbehov kan förändras oväntat, vilket ibland resulterar i perioder av hög arbetsbelastning eller oväntad frånvaro. Under sådana omständigheter står vi redo att erbjuda stöd och flexibilitet genom våra interimsroller. Oavsett om det gäller att hantera enklare uppgifter, förstärka er kundreskontra, eller bistå ert e-handelsteam, har vi kapaciteten att snabbt anpassa oss och fylla luckorna. Vi kan även agera som tillfällig systemansvarig, vilket avlastar er verksamhet och minimerar störningar i den dagliga driften. Vår högsta prioritet är att säkerställa att er verksamhet fortsätter att fungera smidigt, även under oförutsedda förhållanden.

På TagsIT är vårt mål att arbeta sida vid sida med er för att maximera värdet av ert affärssystem. Vi erbjuder inte bara tjänster, vi etablerar ett partnerskap. Med vår beprövade metodik arbetar vi tätt ihop med er för att säkerställa att ni får rätt stöd vid rätt tidpunkt. Vårt engagemang inkluderar att utforma ett anpassat årshjul för planering, uppdelat i både kort- och långsiktiga mål, vilket ger flexibilitet att hantera förändringar och utmaningar som uppstår under årets gång. Stabilitet är grundläggande för allt vi gör inom ramen för förvaltning och utveckling. Vi bygger och stöder affärssystem som är robusta och pålitliga, vilket skapar en solid grund för våra kunders verksamhet. Genom att erbjuda stabila lösningar strävar vi efter att minimera avbrott och skapa ett affärssystem där företag kan blomstra med förtroendet för att deras system är säkra och pålitliga.

Med TagsIT vid rodret är din Unit4 ERP-implementering i säkra händer. Vårt team av erfarna konsulter besitter djupgående kunskap och har framgångsrikt genomfört Unit4 ERP-implementeringar inom en rad olika branscher. Vi förstår att varje organisations behov är unikt, vilket är varför vi anpassar varje implementeringsprojekt specifikt efter era behov och affärsmål. När ni väljer att samarbeta med oss, kan ni förvänta er en smidig och effektiv implementeringsprocess som är utformad för att minimera störningar i er dagliga verksamhet. Våra konsulter tillhandahåller inte bara anpassad utbildning, utan erbjuder också kontinuerligt stöd för att garantera att ni får ut mesta möjliga värde från er Unit4 ERP-lösning. Välj TagsIT för att få tillgång till den expertis och kompetens som krävs för att fullt ut optimera er Unit4 ERP-upplevelse.

Några av våra expertområden inom Unit4 ERP

Ekonomi & Huvudbok

TagsIT utnyttjar kraften i Unit4 ERP för att förbättra er ekonomihantering. Vi skapar en ekonomimodell skräddarsydd för ert företag, där genomtänkta konteringsbegrepp och relationer förvandlar systemet till ett ovärderligt verktyg för noggrann uppföljning och rapportering. Att fastställa en stark grund i ekonomimodellen är avgörande, och det är här vår expertis kommer till sin rätt. Med detta tillvägagångssätt får ni en klar bild av er ekonomiska status och tillgång till detaljerad och relevant statistik. Vi är experter på att hantera stora transaktionsvolymer och komplex flerbolagshantering, vilket utnyttjar Unit4 ERP:s fulla potential. Om din verksamhet står inför nya utmaningar, som att starta nya avdelningar eller genomgå organisationsförändringar, är TagsIT här för att stötta.

Prata med oss

Leverantör & EFH

På TagsIT förstår vi utmaningarna med att hantera leverantörsfakturor och strävan efter en automatiserad lösning. Ibland kan det vara svårt att uppnå önskade resultat trots effektiva flöden och godkännandeprocesser inom leverantörsreskontran. Vi erbjuder vår expertis för att optimera era rutiner för leverantörsbetalningar, anpassa Unit4 ERP:s funktioner så att de passar sömlöst med era behov. Vår lösning inkluderar automatisk registrering av nya leverantörer, vilket lyfter hanteringen av leverantörsreskontran till en helt ny nivå. Detta innebär en betydande effektivisering av era processer, förenklar administrationen och säkerställer att era leverantörsfakturor når rätt mottagare snabbt och utan manuella ingrepp.

Prata med oss

Kund & Fakturering

Behöver ni hjälp att få bra process på intäktsflödet, i Unit4 ERP finns det bra möjligheter att fakturera, det kan vara allt från enkla fakturor för tjänster och produkter till mer komplexa fakturor som är kopplade till order och specifika artiklar. Om så är fallet kanske ni även funderar på att integrera ett system för att underlätta processen, där faktureringen till era kunder sker i ett förssystem, då hjälper vi er att automatiskt få över detta till er kundreskontra.
Vi hjälper er inom samtliga delar av dessa processer och kan erbjuda vår expertis för att hjälpa er i ert arbete med kundfakturering och kundreskontra. Vi har även färdiga mallar för fakturalayouter, och vi är även kapabla att skapa skräddarsydda layouter som passar era specifika behov. Naturligtvis stödjer vi er även med att integrera kassa och banktransaktioner, utföra OCR-inläsning och matcha transaktioner från er bank.

Prata med oss

E-handel & Inköp

Söker ni ett helt integrerat inköpssystem? Vi har en imponerande erfarenhet och kompetens när det gäller att utföra grundlig analys och genomföra implementeringar. Vi är särskilt stolta över vår förmåga att maximera nyttan av e-handelsmoduler och koppla samman fler leverantörer.
Vad som verkligen skiljer oss åt är vår expertis inom inköpsområdet. Vi kan inte bara hjälpa er att få full kontroll över ert inköpssystem, utan vi kan även skräddarsy en mängd olika rapporter som ger er den precisa och värdefulla informationen ni behöver. Oavsett om ni tillhör den offentliga eller privata sektorn, kan ni vara trygga med att vi har den rätta kompetensen för att stötta er. Kontakta oss för att lära er mer om hur vi kan gynna er verksamhet.

Prata med oss

Tid & Projekthantering

Överväger ni att påbörja tidrapportering eller integrera tidrapporter från ett befintligt system? Önskar ni ha bättre kontroll över projekttid, interna arbetstimmar, leverantörskostnader och underleverantörer i samband med olika projekt och arbetsordrar? En central komponent i vårt system är just denna process. Vi är här för att hjälpa er att strukturera er tidrapportering, följa upp projekt, skapa faktureringsunderlag och hantera projektfakturering.

Vi samarbetar med er för att förstå era specifika behov och anpassar processen så att ni har rätt godkännandeflöden för tidrapporter, projektledning, faktureringsunderlag och projektuppföljning. Kombinationen av Unit4 ERP-systemets funktionalitet och vår expertis säkerställer att ni, oavsett vilken bransch ni verkar inom, får en pålitlig finansiell uppföljning av era projekt.

Prata med oss

Rapport & Beslutsstöd

För att optimera era rapportbehov och informationsflöden finns det flera alternativ att överväga – Browserfrågor, Information Browser, Excelerator och många fler. Vi har en omfattande erfarenhet av att arbeta med alla dessa funktioner och är redo att skräddarsy lösningar som passar just era specifika behov och er organisations krav. Oavsett om ni behöver generera rapporter i klient eller på webben, kan vi hjälpa er.

Går ni i tankarna att implementera Arbetsytor eller tror att det skulle gynna er verksamhet, är ni välkomna att kontakta oss för att diskutera möjligheterna.

För de som planerar att börja använda Power BI har vi ett färdigt integrationskit för ekonomisk rapportering mot Unit4 ERP. Vi kan även anpassa lösningen specifikt för era behov genom att integrera ytterligare källsystem om så önskas.

Prata med oss

Teknik & Utveckling

Ibland kan standardfunktionaliteten i Unit4 ERP nå sina begränsningar, trots att den är kapabel till mycket. I sådana situationer finns det skäl att anpassa systemet för att uppfylla era specifika krav och behov. Oavsett om ni använder en lokal installation eller arbetar i molnet, finns det många möjligheter att skräddarsy er lösning på rätt sätt. Vår kompetens är avgörande för att säkerställa att er anpassade lösning fungerar felfritt och behåller sin hållbarhet över tiden.
Dagens integrationer bygger ofta på API:er (REST eller SOAP), vi kan vara er partner för att hantera dataflöden, både in- och utgående, enligt era behov. Detta tillsammans med säkerhet och prestanda är alltid våra prioriteringar i denna process.

Prata med oss

Övriga områden

Namnet TagsIT ligger i linje med det moderna samhälle vi befinner oss i idag. Vi expanderar snabbt och planen är att fortsätta växa tillsammans med våra kunder och medarbetare. Vår bolagskultur formas av tävlingsinstinkten att bli bäst inom våra nischer. Gemensamt skapar vi en vinnarkultur där alla är lika viktiga för bolagets framtid, där vi tillsammans bygger en teamkänsla och lyfter fram det som är bra.

Prata med oss

Några av våra kunder

Kontakta oss så hjälper vi dig

porträttfoto man
Sami Aaraj

VD Väst & Marknadsansvarig

porträttfoto man
Johan Sahlström

Försäljningschef

Maila till oss

Varför TagsIT?

01

Engagemang

På TagsIT brinner vi för att uppfylla våra kunders behov och förväntningar. Vårt team är djupt engagerat i varje projekt och är dedikerat till att leverera resultat som överträffar förväntningarna. Vi ser varje samarbete som en möjlighet att skapa mervärde och bidra till våra kunders framgång.

02

Passion

Passion är drivkraften bakom vår verksamhet. Vi älskar det vi gör och vi är övertygade om att denna passion är nyckeln till att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar. Vårt team är fyllt av entusiaster som ständigt strävar efter att vara innovativa och leverera de bästa resultaten.

03

Närhet

Vi är stolta över den nära relationen vi bygger med våra kunder. Att förstå dina behov och utmaningar är en prioritet för oss. Vi tror att närhet är avgörande för att skapa en framgångsrik affärsrelation och för att kunna anpassa våra lösningar efter dina specifika krav.

04

Kompetens

Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna experter inom vårt område. Vi investerar kontinuerligt i vår kompetensutveckling och håller oss uppdaterade om de senaste teknikerna och trenderna. Detta gör oss kapabla att leverera innovativa och skräddarsydda lösningar som är anpassade efter dina unika behov.